1 Comment

Ting begynner å gå galt når folket ikke bare mistolker sin overtillit til staten som en dyd, men også er stolte av sin naive uskyldighet.

Filosofen Arne Næss fanget dette aspektet ved den nasjonale dyrkingen av naiviteten med sitt utsagn: «Vi nordmenn ….. har råd til å være naive. Mektigere politikere derimot smiler og sier: >Well, he is a Norwegian. No wonder he is a Ghandian<» .

Det er klart at naivitet tilhører det norske manuset for selvbeundring.

I dag stoler norske borgere blindt på staten, som lar store selskaper som DNB og Telenor flytte enorme mengder penger til skatteparadiser.

Ovenstående korte tekst er lånt fra boken;

«Det blåøyde riket - Norske tillitspatologier» av Eva Joly og Nina Witoszek. (utgitt i 2023 og vel verdt å lese).

Forfatterne stiller viktige spørsmål som

 Kan det bli for mye tillit i et samfunn?

 Kan tilliten gjøre oss sløve og naive?

 Legger nordmenns grenseløse tillit til myndigheter og statlige institusjoner veien åpen for korrupsjon, maktmisbruk og nasjonale sikkerhetstrusler?

 og for at vi nordmenn i for stor grad tolererer inkompetanse?

Forfatterne viser hvordan den norske tilliten har slått tilbake på oss selv, og har blitt misbrukt av blant annet norske fredsmeklere, skatteadvokater, næringslivsledere, politikere og det statlige selskapet Equinor.

Forfatterne sier som sant er; «tilliten blir skadelig om den ikke ledsages av sunn fornuft og kritisk sans.»

Expand full comment