1 Comment

Jeg antar det er frivillige som er teknikere, og flott at dette skjer i det hele tatt, men lydkvaliteten er såpass lav at det kan være utfordrende å lytte til. Her kunne en antagelig enkelt fått opptak av mikrofonlyden rett fra mikseren i PA-anlegget 💚

Expand full comment