1 Comment

Takk for informasjon.

Jeg blir skrekkslagen.

Jeg forstår bare ikke hva jeg/vi kan gjøre?!

Å si nei er jo en ting, men jeg har ikke noen følelse av at det har noe å si.

Expand full comment