4 Comments

Før det stilles i valg må det kanskje på plass en litt mer detaljert saksliste, mer over på det politiske men også inneholdende de menneskelige verdiene vi etterlyser?

Expand full comment

Helt klart! Rendyrking må til, ikke minst ut med all form for marxisme. Borgerlønn er å anse som kommunisme og bidrar ikke konstruktivt når folk vil ha frihet. Klar kommunikasjon er Alfa Omega. Folkestyret trenger ikke nødvendigvis trenger å ta parti eller absolutte standpunkt om klima, krig og Korona, men kreve en rasjonell, faglig, demokratisk og økonomisk tilnærming dersom man velger å gå inn på tema. Folkestyret har potensialet som knapt noen andre har, men det krever litt arbeid som du helt riktig påpeker. Å avvikle partistøtten (mm.) burde være vår fanesak (ingen av partiene vil frivillig gi slipp på smulene de får)

https://spikerscorner.blogspot.com/2023/03/vi-ma-avvikle-partisttten.html

Expand full comment

Det må en oppvåkning og en bevisstgjøring til. Kognitivitet virker på en del, men langt ifra alle.

Expand full comment
Sep 14, 2023·edited Sep 14, 2023

Stopp partistøtte og utjevningsmandater.

Stopp politikere fra å ha verv eller interesser i private eller ikkestatlige organisasjoner. For eksempel. De har ikke en jobb. Det er et VERV.

Det første som må påpekes, er hva ingen andre gjør. Og DET er mye.

Jeg kan nevne i fleng, men jeg ser at du ser, så jeg lar det være her.

Expand full comment