4 Comments

Før det stilles i valg må det kanskje på plass en litt mer detaljert saksliste, mer over på det politiske men også inneholdende de menneskelige verdiene vi etterlyser?

Expand full comment