1 Comment

Min meningen er at folkestyre og globalisering illustrerer to sider av samme sak. Så ja takk begge deler, både stoff om globalisering og folkestyre.

Expand full comment